دبیر بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی منصوب شد

با حکم رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی مدیر کل همکاری‌های بین الملل و امور جشنواره‌های سازمان را به عنوان دبیر بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر علیرضا عشوری رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی دکتر علیرضا الهیاری مدیر کل همکاری‌های بین الملل و امور جشنواره‌های سازمان را به عنوان دبیر بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی منصوب کرد.

در این حکم انتصاب آمده است:

 جشنواره جوان خوارزمي كه با نام و ياد يكي از درخشان ترين چهره هاي علمي تاريخي جهان اسلام و ايران مزين شده رخدادي علمي و فرهنگي است كه همه ساله به پاس ارج نهادن به تلاش جوانان پژوهشگر و صاحب انديشه در عرصه علم و فناوري  در كشور برگزار مي شود. نظر به دانش و تجارب ارزنده شما به موجب اين حكم به عنوان دبير بيست و دومين جشنواره جوان خوارزمي منصوب مي شويد.
اميد است نظارت دقيق بر عملكرد گروه هاي تخصصي و فرايند ارزيابي علمي طرح ها، شناسايي و ارج نهادن و تقدير از پژوهشگران و نوآوران و فناوران جوان كشور و ارتقاي فرايند اجرايي جشنواره جوان خوارزمي مورد اهتمام ويژه جنابعالي و همكاران دبيرخانه قرار گيرد.

کشور: United Statesآی پی شما: 35.172.230.154مرورگر شما: Unknown ?