توسعه ماموریت‌ها و ارتقای سطح فعالیت‌های سازمان در حوزه فناوری و نوآوری

با موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی:
شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با توسعه ماموریت‌ها و ارتقای سطح فعالیت‌های سازمان در حوزه فناوری و نوآوری و برخورداری از امتیازات ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی: جلسه شماره 933 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی که درروز یک‌شنبه 1399/7/6 با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضا در  برگزار شد.

در این جلسه با توسعه ماموریت‌ها و ارتقای سطح فعالیت‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حوزه فناوری و نوآوری و برخورداری از امتیازات ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات موافقت شد.

قابل ذکر است در ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان آمده است: "به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند. "

کشور: United Statesآی پی شما: 35.172.230.154مرورگر شما: Unknown ?