به منظور تعاملات علمی مشترک با کشور ترکیه و آلمان صورت گرفت

نشست مدیران سازمان با مدیران اتاق بازرگانی ایران و ترکیه و ایران و آلمان در جهت تعاملات علمی و تعریف پروژه های مشترک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، نشست مشترک دکتر زمانیان به همراهی معاونین سازمان با مدیران اتاق بازرگانی ایران و ترکیه و ایران و آلمان جناب آقای دکتر مهدی زاده و هیات همراه در جهت تعاملات علمی و پروژه های مشترک در سازمان برگزار شد.

در این جلسه که ابتدا با بازدید از دو شرکت دانش بنیان نیکاکمپرسور و پرنیان گستر پرتو سنج مستقر در پارک علم و فناوری سازمان آغاز شد، مقرر شد از شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه دعوت به عمل آمده تا جهت بازدید از سازمان و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و آشنایی بیشتر با دستاوردهای علمی پژوهشی و تحقیقاتی دیدن نمایند و متقابلا مدیران سازمان نیز بازدیدی از دستاوردهای این مرکز داشته باشند و پس از آن جهت رسیدن به تعاملات بعدی به تعریف پروژه های مشترک بپردازند.

کشور: United Statesآی پی شما: 35.172.230.154مرورگر شما: Unknown ?