برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه در دفتر سازمان مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جلسه هیات رئیسه سازمان در دفتر مستقر در وزارت علوم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه که سیصدو پنجاه و یکمین جلسه هیات رئیسه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بود، ضمن پرداختن به امورات جاری سازمان، مقرر شد تا معاونین سازمان طبق جدول زمان بندی شده و به طور مستمر جهت انجام امورات مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این دفتر حضور یابند.

کشور: United Statesآی پی شما: 3.236.207.90مرورگر شما: Unknown ?