بازدید معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و هیأت همراه از سازمان

دکتر ارکیده حیدرنژاد معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به همراه دو نفر از مدیران آن مؤسسه، با هدف توسعه همکاری‌های آموزشی از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی: دکتر ارکیده حیدرنژاد معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به همراه دو نفر از مدیران آن مؤسسه، با هدف توسعه همکاری های آموزشی و تحقیقاتی روز شنبه (6مهرماه) از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید، در جلسه مشترک با توجه به تفاهم‌نامه مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بسترسازی برای ایجاد دوره‌های تخصصی کارورزی دانشجویان مرتبط با حوزه کشاورزی و امکان استفاده از خدمات سامانه ملی کارآموزی بحث و تبادل نظر و در این مورد توافقاتی حاصل شد.
 در ادامه، بخش‌های مختلف سازمان با هدف آشنایی با برخی خدمات فناورانه در زمینه علوم کشاورزی و دامپروری از جمله مجموعه آزمایشگاه‌های مرجع و واحدهای تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی مورد بازدید قرار گرفت،
قابل ذکر است، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تنها مرجع سیاستگذاری راهبری، برنامه ریزی، هدایت، نظارت و ارزیابی تمامی فعالیتهای آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی در کشور است.
در این جلسه و بازدید که با هماهنگی از طرف دفتر مرکزی ارتباط با صنعت و خدمات فناوری سازمان برگزار شد،  دکتر رحمانی معاون نوآوری و تجاری سازی، آقای دکتر ازگلی مدیرکل دفتر ارتباط با دانشگاه ها و صنعت، آقای دکتر زنوزی مدیر اداره خدمات فناوری، آقای دکتر زندی رئیس پژوهشکده کشاورزی و تعدادی از اعضای هیأت علمی و کارشناسان سازمان حضور داشتند.

 

 

 

کشور: United Statesآی پی شما: 3.236.207.90مرورگر شما: Unknown ?