انتصاب مهندس خيري به عنوان مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان

دكتر عليرضا عشوري طي حكمي مهندس فرهنگ خيري را به سمت مدير كل دفتر فناوري اطلاعات سازمان منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي در اين حكم خطاب به مهندس فرهنگ خيري آمده است:

     انتظار دارد با استفاده از توانائي‏هاي فردي و سازماني، همفكري و تعامل با معاونين، رؤساي پژوهشكده ‏ها، مديران، اعضاي هيأت علمي و كارشناسان آن دفتر، برنامه‏ هاي سازمان در حوزه فناوري اطلاعات را تحت نظر معاون محترم پشتيباني و منابع انساني به شرح زير بازنگري و اجرايي نماييد تا ان‏شاءالله زمينه اعتلاي جايگاه سازمان در اين حوزه فراهم گردد:

- نيازسنجي، برنامهريزي، ساماندهي و نظارت بر حوزههاي مختلف فناوري اطلاعات، اعم از سختافزار، نرمافزار، شبكههاي ارتباطي، به منظور گسترش فرهنگ استفاده از فناوري اطلاعات و افزايش ميزان سرعت، دقّت و صحت عمليات و فرايندهاي كاري

- استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت مركز داده ­ها (ديتا سنتر) از طريق مشاركت با بخش خصوصي بمنظور افزايش درآمدها

- نگهداري، پشتيباني و بهروزرساني سامانههاي مختلف در معاونت پشتيباني و منابع انساني، پژوهشگاه فناوريهاي نوين، پرديس علم و فناوري و .... براي بهرهبرداري مطلوب از آنها

- اولويت در طراحي و اجراي سامانهها و سايت­ها توسط تيم برنامه­نويسي دفتر فناوري اطلاعات و در صورت لزوم برون سپاري تحت نظارت آن دفتر

- ايجاد و راه­ اندازي مركز مديريت مانيتورينگ و امنيت شبكه در سازمان

- افزايش سطح امنيت سامانهها و زيرساخت‌‌هاي موجود

- توسعه و اصلاح زيرساخت‌‌هاي فناوري اطلاعات در سازمان