امضای تفاهم نامه همکاری IORA با مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تفاهم نامه همکاری بین مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند و مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد.

به گزارش روابط عمومی، تفاهم نامه همکاری بین مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA) و مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد.

این تفاهم نامه با امضای دکتر محمدرضا سنجابی مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند  و دکتر صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی، بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در خصوص همکاری‌های فناورانه بین این دو مرکز به امضا رسید. در این تفاهم نامه بر گسترش و تسهیل ارتباط علمی بین دانشگاه و مراکز علمی داخل، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای حاشیه اقیانوس هند، انتقال فناوری‌های مورد نیاز کشور و تسهیل و فراهم نمودن امکان حضور اعضای هیأت علمی کشور در مراکز علمی و پژوهشی اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و همکاری اجرای پروژه های بین المللی مشترک تأکید شده است.

 

کشور: United Statesآی پی شما: 3.236.146.28مرورگر شما: Unknown ?