«سرپرست دفتر برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي» منصوب شد

با حکم رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران:
پروفسور حسن زمانیان، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با صدور حکمی، مهندس «حسین سلطانی» را به عنوان "سرپرست دفتر برنامه‌‎ريزي، نظارت و ارزيابي" منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی در متن حکم انتصاب آقای حسین سلطانی آمده است:

"با سلام و احترام؛
    نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت "سرپرست دفتر برنامهريزي، نظارت و ارزيابي" منصوب ميشويد. انتظار دارد با استفاده از توانايي‏‌هاي فردي و سازماني و همچنين همفكري و همراهي معاونين، مديران، اعضاي هيئت علمي و كارشناسان محترم در اجرا و تحقق وظايف ذيل موفق باشيد.

 1- تدوين و تنظيم برنامه‌‌هاي بلندمدت،‌ ميان‌مدت و‌كوتاه مدت سازمان بر اساس سند چشم انداز، قوانين برنامه پنج ساله كشور و اساسنامه سازمان

 2- تهيه و پيگيري تصويب برنامه‌‌هاي راهبردي، عملياتي و بودجه سازمان

 3- برآورد منابع و مصارف و درآمد‌هاي اختصاصي سالانه مورد نياز سازمان

 4- تنظيم و مبادله موافقتنامه‌‌هاي اعتبارات هزينهاي و تملك دارائي‌هاي سرمايهاي و پيگيري جهت دريافت تخصيص

5- تعامل با سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع جهت دفاع از اعتبارات سازمان جهت درج در لايحه بودجه سنواتي كشور

 6- تنظيم بودجه تفصيلي سازمان بمنظور طرح در كميسيون دائمي و هيئت امناي سازمان

 7- تهيه و تنظيم نمودار سازماني، تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف هر يك از پست‎‌هاي مصوب با همكاري واحد‌هاي ذيربط

 8- تهيه و تنظيم گزارش‌‌هاي عملكرد اعتبارات سازمان جهت ارائه به مراجع نظارتي و مراجع ذيربط

 9- بازنگري و اصلاح نظامهاي مديريتي (تصميمگيري، تصميمسازي، نظارت، هماهنگي و ...) با تاكيد بر روشهاي نوين مديريتي

  10- اجراي بودجهريزي عملياتي در سازمان با همكاري واحد‌هاي مربوط

 11- برنامهريزي جهت تخصيص بهينه منابع بين واحدها و پژوهشكدهها

 12- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها و پژوهشكدهها

 13- مطالعه و تجزيه و تحليل به منظور شناخت و تبين نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصتهاي سازمان

14- برنامهريزي و ارائه راهكارهاي اجرايي براي كاهش هزينهها و افزايش درآمدهاي اختصاصي سازمان

 15- تهيه و تنظيم گزارشات و آمارهاي لازم درباره فعاليتها، نيروها و عوامل موجود در سازمان، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در تصميمگيريهاي مديريتي

16- انجام كليه امور دبيرخانه هيئت امناي سازمان

توفيق جنابعالي را در راستاي اجراي اين مأموريت خطير از درگاه حضرت باري‏‏ تعالي مسئلت دارم."

حسین سلطانی در کارنامه اجرایی خود سوابقی چون : معاون اداره کل حراست، مشاورمعاون وزیر و مدیرکل حراست، معاون اداره کل پشتيباني، رئيس اداره خدمات و رفاه کارکنان، رئيس اداره تدارکات و انبا‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و هم‌چنین، معاون اداری و مالي مشاوراجرایي رئيس مرکز نشر دانشگاهي وزارت علوم و مدیرحراست شرکت توزیع داروپخش و مدیرکل حراست هلدینگ تيپيکو شرکت سرمایه گذاری دارویي تامين را دارد.

قابل ذکر است پرفسور زمانیان در نامه جداگانه از تلاش‌ها و خدمات آقای جعفر سالمی طي دوره‌ي تصدي " مدير كل دفتر برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي" قدردانی کرد.

کشور: United Statesآی پی شما: 35.172.230.154مرورگر شما: Unknown ?