مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
مدیرگروه مهندسی پزشکی
گروه پژوهشی: 
مهندسی پزشکی
ایمیل: 
vr_nafisi@irost.org
vrnafisi@yahoo.com
تلفن: 
02157416303
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.