گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محمد فیروزمند
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
هدف اصلی در این پروژه بررسی یکی از روش های نوین تست تنفسی به نام روش تحریک نوسان های اجباری (FOT) است. ابتدا به بررسی کامل روش با جزئیات دقیق آن پرداخته شده است. دستگاه های مختلف موجود در بازار و بیمارستان های ایران مورد تحقیق قرار گرفته اند. سپس سخت افزار و نرم افزاری جهت ایجاد نوسانهای تنفسی و پیاده سازی الگوریتم ها طراحی و اجرا شده است. در انتهای این پروژه بستری برای انجام تحقیقات مرتبط با FOT و ارتباط ویژگیهای آن با مشکلات تنفسی فراهم گردیده است.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.