گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر محمد فیروزمند
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر منوچهر اقبال
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
وزارت علوم
به منظور تعيين كفايت دياليز براي بيماراني كه تحت درمان با دستگاه همودياليز هستند، اندازه گيري غلظت يك سري مواد زائد در خون آنها بايد انجام شود. در اين طرح دستگاهي (شامل سخت افزار و نرم افزار) طراحي و به گونه اي ساخته شد که بر روي خروجي فاضلاب دستگاه همودياليز نصب گردد تا مزاحمتي براي فرآيند طبيعي همودياليز و تامين ايمني بيماران بوجود نيايد و تداخلي با مباحث اخلاق پزشکي نداشته باشد.
بررسي هاي آزمايشگاهي (off line) متعدد در آزمايشگاههاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و آزمايشگاه طيف سنجي دانشگاه صنعتي شريف نشان داد که با استفاده از طيف سنجي در باند UV مي توان غلظت اوره، كراتينين و اسيد اوريك (به منظور تعيين كفايت دياليز) را تخمين زد. در نهايت تست باليني (on line) در مركز دياليز خيريه امام علي (ع) در شهر قدس (قلعه حسن خان) تهران انجام گرديد (13 بيمار و ثبت 66 جفت ديتا شامل طيف جذبي- مقادير غلظت اوره، کراتينين و اسيداوريک). با استفاده از اين مجموعه داده ها، يک مدل مبتني بر شبکه عصبي طراحي و پياده سازي گرديد نهايتاً غلظت اين مواد با خطاي حدود 20% تخمين زده شد. بعضي از عوامل بروز چنين خطائي عبارتند از: وجود حباب هوا در محلول دياليز برگشتي، کم بودن حجم دادگان، تنظيم نادقيق پارامترهاي سيستم اسپکترومتري، بهينه نبودن کيفيت طيف نور لامپ دستگاه. البته اين مقدار خطا در محدوده تلورانسهاي مشخصات فني پروژه قرار دارد.
در رابطه با اندازه گيري گلوکز در محلول دياليز خروجي، مطالعات دقيقتري انجام شد و مشخص شد که به علت وجود Dextrose در محلول دياليز، احتمال وقوع افت قند خون بيماران در حين همودياليز بسيار ناچيز است و از سوي ديگر براي اندازه گيري گلوکز نياز به اسپکترومتري در باند مادون قرمز است که تجهيزات آن بسيار گران است. و بنابراين با توجه به تحليل منفعت-هزينه تصميم گرفته شد که نيازي به اندازه گيري گلوکز نيست.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت آرین بریس
درصد مشارکت کارفرما: 
80%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.