گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر منوچهر اقبال
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محمد فیروزمند
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاع علوم پزشکی تهران
در طب سنتی، حکیم متبحردر فن نبض گیری قادر است با حس لامسه و تحلیل ضربان نبض در قسمت ساعد، بیماری و وضعیت حال فرد سالم یا بیمار را تشخیص دهد. وی برای عمل تشخیص، شاخص هایی مانند عرض، طول و عمق نبض، که برای خود تعاریفی دارند، مد نظر گرفته و مجموعه ای بیماری متناسب با این شاخص ها اعلام می کند. سه شاخص مورد مطالعه از دسته شاخص های فضایی نبض به شمار می آیند؛ به این معنا که حکیم برای حس هر کدام از این شاخص ها با انگشتان خود نیاز دارد که آرایش فضایی و همچنین فشار دست خود را بر مچ دست تغییر داده و سپس با توجه به تغییرات داده شده و قوت نبض در هر حالت، تصمیمی گرفته و آن را در ذهن خود دسته بندی نماید.
در این پروژه قصد بر این بوده است که با تمرکز بر روی سه شاخص طول، عرض و عمق نبض، اطلاعات مربوط به این شاخص ها از روی شکل موج نبض در نقاط مختلف گرفته شده و پس از انتقال به رایانه، مورد بررسی قرار بگیرند.
برای ثبت سیگنال از روی مچ دست، می بایست از آرایه ای از حسگرها استفاده شود که همانند سر انگشتان دست عمل نماید؛ یعنی حرکت بالا و پایین رفتن شریان را بصورت فضائی در زیر انگشتان را حس کند. سپس اطلاعات نبض باید وارد مدارات پیش پردازش  شده و پس از آماده سازی توسط مدار های واسط به رایانه متصل گردد.
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.