گروه: 
مهندسی پزشکی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر وحیدرضا نفیسی
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.