یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران صادقی، فیروزمند، نفیسی، اقبال
شیراز
2001

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.