گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1387
تاریخ خاتمه: 
1387
وضعیت: 
خاتمه یافته
.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.