گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر منوچهر اقبال
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
مهندس حمید پاتینان
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1392
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاع علوم پزشکی تهران
در این طرح به منظور سامان دهی توزیع داروهای بیماران خاص، به سفارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، سایتی طراحی و پیاده سازی شد.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.