نویسنده(ها): 
تفقدی نیا، نفیسی
ناشر: 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سال: 
2021

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.