دکتر وحیدرضا نفیسی سرکار خانم شهابی
  Computer methods and programs in biomedicine
2018

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.