گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1393
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت سرآمد طب پارایه
دستگاه ونتيلاتور ICU/CCU يكي از دستگاههاي حياتي پزشكي مي باشد كه با توجه به وظيفه حياتي كه بر عهده دارد، بايد داراي استانداردهاي بالاي ايمني و عملكرد باشد. در فاز مطالعاتي دستگاههاي مختلف با برندهاي معتبر مورد بررسي قرار گرفت و سپس با تلفيقي از مشخصات اين دستگاهها و با توجه به تحربيات قبلي كارفرما ميادرت به طراحي و ساخت دستگاه ونتيلاتور گرديد. طرح ونتيلاتور داراي دو بخش اصلي مي باشد: (1) بخش كنترلي و (2) بخش HMI. در بخش اول از ميكروكنترلرهاي صنعتي ARM و در بخش دوم از يك رايانه صنعتي به عنوان پلتفرم سخت افزاري استفاده گرديد. دستگاه طراحي شده داراي پنج مد كاري اصلي يك ونتيلاتور مي باشد.
 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سرآمدطب پارایه
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.