گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمایت از پژوهشگران
در ادامه طرح قبلی انجام شده در ارتبطا با دستگاه نبض، این طرح به منظور توسعه دستگاههای مرتبط تعریف و اجرا گردید.
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.