مکانیک، انرژی و هوا فضا

حکمت سازان دقيق پارس

نام مدیرعامل: 
مهندس رضا اديبي
تلفن تماس: 
02156276622
محل استقرار: 
پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
دفتر مرکزی: 
تهران، بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، خيابان شهيد احساني راد، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، پارک علم و فناوری
زمینه فعالیت: 
ساخت قطعات دقيق موتورهاي توربيني
خدمات شرکت: 

شرکت ممکن سازان حکمت پارس در زمينه ساخت قطعات با دقتهاي بالا در صنايع مختلف فعاليت مي کند. اين شرکت به کمک فرآيندهاي ماشين کاري از قبيل تراشکاري، فرزکاري ، سنگ زني محور، سنگ زني تخت، اسپارگ کاري و لپينگ و هونينگ دوراني و تخت و همچنين عمليات حرارتي در کوره هاي حفاظت شده و بريزينگ، توانمندي ساخت انواع تجهيزات دقيق را در داخل کشور بومي سازي نموده است. به عنوان نمونه ساخت انواع بوش اسپول ها با دقت ابعادي يک ميکرون، بريزينگ قطعات با فشار کاري 400 Bar و ساخت تجهيزات دوار با سرعت دوراني 15000 rpm و ساخت قطعات فولادي و آلومينيومي با تختي 2 ميکرون.

سرو هيدروليک پويا

نام مدیرعامل: 
محمد مهدی ایزدپناه
تلفن تماس: 
56276622-37
ایمیل: 
beglari@servohyd.com
تعداد پرسنل: 
52
محل استقرار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پارک فناوری: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
زمینه فعالیت: 
هوافضا
خدمات شرکت: 

خلاصه ايده سيستم هاي هيدروليکي کاربردهاي فراواني در صنعت و مسائل مهندسي دارند. صنايع نظامي، صنايع هوايي، صنعت خودرو و بسياري از صنايع ديگر نيازمند چنين سيستمهايي مي باشند. در يک سيستم هيدروليک با هدايت سيال در مسير مشخص مي توان عملکرد سيستم را مشخص نمود و سيستم را وادار به انجام يا عدم انجام کار نمود. براي مثال وقتي که مي خواهيم يک جک هيدروليک را به حرکت درآوريم از طريق يک شير مسير سيال را به سمت جک تغيير داده و جک را فعال مي کنيم و براي غير فعال کردن جک مجدداً مسير سيال را تغيير داده تا جک غير فعال شود. بنابراين تغيير مسير سيال در يک سيستم هيدروليک توسط يک شير صورت مي گيرد. اين نوع شيرها داراي تکنولوژي پيشرفته اي هستند و بدون دخالت دست از طريق ميدان مغناطيسي باز و بسته مي شوندو اصطلاحاً با عنوان شير سلونوئيدي يا شير برقي شناخته مي شوند. اين نوع شيرها بايستي با سرعت و دقت مشخصي که وابسته به طراحي سيستم هيدروليک است عمل نمايد.

شيرهاي سروالکتروهيدروليک کنترلي- سوئيچ فشارمدارهيدروليک مبتني براستانداردهاي هوائي-شيراطمينان اتوماتيک مدارهيدروليک مبتني براستانداردهاي هوائي-شيرسلونوئيدي اسپول - اسليومبتني براستانداردهاي هوائي- سيستم فيلتراسيون (فيلترماژول)مدارهيدروليکي مبتني براستانداردهاي هوائي