خدمات پشتیبانی و امکانات رفاهی

پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، در راستای فراهم نمودن بستری امن و محیطی پویا برای استقرار شرکت های فناور، خدمات پشتیبانی و رفاهی گوناگونی ارائه می نماید.

خدمات پشتیبانی و امکانات رفاهی پارک علم و فناوری

1- خدمات اداری:

در راستای برقراری رفاه و تسریع در روند فرایندهای اداری واحدهای فناور مستقر در پارک، نسبت به ارائه خدمات اداری زیر اقدام می شود:

الف- ارائه حمایت های مالی از طریق بودجه های مصوب و صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی

ب- بهره مندی از خدمات رفاهی مانند استخر، باشگاه ورزشی، هتل و ...

ج- پیاده سازی به سامانه (پلتفرم) جامع پارک

د- فراهم آوردن امکان استفاده از سالن های جلسات و فضاهای عمومی

ه- دسترسی به خدمات فاکس، کپی و پُست

و-  دسترسی به شبکه اینترنت با سرعت بالا

ز- فراهم نمودن زیرساخت های استقرار شرکت ها از قبیل تأمین آب، برق و گاز، سیستم های تأسیساتی، پارکینگ و حراست فیزیکی

2- خدمات اطلاع رسانی و تبلیغاتی:

 الف- ارائه خدمات طراحی و پشتیبانی سایت پارک علم و فناوری با امکان به روز رسانی اطلاعات شرکت های مستقر

ب- معرفی دستاوردها و رونمایی از محصولات واحدهای فناور در نمایشگاه های ملی و منطقه ای

ج- صدور انواع معرفی نامه برای واحدهای فناور برای حضور در مجامع و رویدادهای داخلی و خارجی