شرایط استقرار در پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، شرایطی را برای پذیرش و استقرار شرکت ها و واحدهای فناور تعیین نموده است. 

الف) زمینه های کاری اصلی موردنظر در جذب و استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان در این پارک عبارتند از:

 • حوزه سلامت
 • حوزه فناوری نانو
 • حوزه مواد غذایی (تولید، ذخیره سازی و امنیت زیستی با فناوری بالا)
 • حوزه انرژی
 • شهر هوشمند و توسعه پایدار (شامل آب و پسماند)
 • حوزه هوافضا
 • حوزه نفت، گاز و پتروشیمی


ب) شاخصها و معیارهای اصلی در این پارک برای پذیرش واحدهای فناور:

 • سطح آمادگی فناوری محصول یا خدمات واحد متقاضی،
 • تجربیات علمی و صنعتی صاحبان ایده و محصول،
 • میزان درآمدزایی قابل پیش بینی برای فعالیت شرکت،
 • میزان اثربخشی و اهمیت استراتژیک محصول یا خدمت پیشنهادی برای کشور،
 • پتانسیل صادرات محصول فناورانه،
 • قابلیت اشتغال زایی فارغ التحصیلان دانشگاهی،
 • جایگاه رقابتی ایده یا محصول در بازار داخل و خارج
 • سطح همکاری های پژوهشی با جامعه علمی کشور