تور فناوری‌های شیمیایی و زیستی دارویی در پارک علم و فناوری سازمان با حضور اعضای محترم هیأت علمی پژوهشکده‌های زیست‌فناوری و فناوریهای شیمیایی در روز شنبه 10 دی‌ماه 1401 برگزار شد.

تور فناوری‌های شیمیایی و زیستی دارویی در پارک علم و فناوری
فرصتهای هم‌افزایی پژوهشگاه فناوریهای نوین با حوزه فناوری‌های دارویی نوین زیستی و شیمیایی در تور فناوری با همین موضوع بررسی شد.

در ادامه سلسله تورهای فناوری پارک علم و فناوری سازمان که با همکاری خوب پژوهشگاه فناوریهای نوین و حضور موثر اعضای محترم پژوهشکده‌های سازمان به‌صورت هفتگی در حال برگزاری است، دومین تور فناوری با موضوع فناوری‌های نوین دارویی شیمیایی و زیستی با هدف ایجاد تعامل بیشتر پژوهشگران و فناوران با مشارکت اعضای محترم هیأت علمی دو پژوهشکده فناوریهای شییمایی و زیست فناوری در روز شنبه 10 دی‌ماه 1401 برگزار شد.
این بازدید با حضور روسای پژوهشگاه فناوری‌های نوین و پارک علم و فناوری سازمان از سه شرکت آریا مبنا تشخیص، شرکت سروش مانا فارمد و شرکت واریان فارمد به‌انجام رسید. این سه شرکت در حوزه ساخت کیت‌های تشخیص پزشکی، سامانه‌های نوین دارو رسانی و تولید داروهای نوترکیب درمان سرطان فعالیت دارند که در این برنامه مدیران عامل این مجموعه‌ها به معرفی توانمندی فناورانه و محصولات و خدمات خود پرداختند.
با تداوم ارتباط بین این دو بخش انتظار می‌رود بزودی شاهد رخدادهای مشترک فناورانه باشیم.