تجاری سازی محصولات فناورانه

پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، به منظور تسهیل و نظام ­مند کردن فرایند تجاری ­سازی ایده ­ها و محصولات شرکت­های مستقر در این پارک، خدمات تجاری سازی فناورانه را ارائه می­ نماید.

اهداف:

  • تجاری­ سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری شرکت های مستقر
  • پیاده ­سازی و آموزش های تخصصی در راستای توسعه فرایند نوآوری
  • نظام­ مند کردن فرآیند انتقال فناوری و تجاری ­سازی برای شرکت های مستقر در پارک
  • مشارکت با سرمایه ­گذاران خصوصی و دولتی در طرح­­ ها و ایده­ های برتر شرکت های فناور
  • بازاریابی و توسعه بازار شرکت ­ها
  • ایجاد ساختاری برای شناسایی، رصد و توسعه فناوری و تولید محصولات دانش بنیان