از پارک علم و فناوری سازمان ‌پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان موثرترین پارک در حمایت از تحقیق و توسعه در بین 51 پارک علم و فناوری کشور تقدیر شد.

با حضور معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، در محل مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب،انجام شد.
لوح تقدیر انتخاب پارک فناوری سازمان به عنوان موثرترین پارک کشور در حمایت از تحقیق و توسعه، به رئیس پارک علم و فناوری سازمان اهداء گردید.

در مراسم اولین سالروز تأسیس معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در محل مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب انجام شد، برترین‌های پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند. پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در میان 51 پارک علم و فناوری کشور موفق به کسب عنوان "موثرترین پارک کشور در حمایت از تحقیق و توسعه" شد که لوح تقدیر این موفقیت به نمایندگی از پارک علم و فناوری به رئیس پارک تقدیم شد.
در بخشی از این لوح که به امضای آقای دکتر خیرالدین، معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت عتف رسیده، آمده است:
...عملکرد مثبت پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در جهت تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه‌های معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف، همچون برگ زرینی در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور خواهد درخشید. بدینوسیله پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و فناوری ایران را به عنوان "موثرترین پارک در حمایت از تحقیق و توسعه" انتخاب و از تلاش‌های بی‌وقفه و صادقانه شما که تمامی مساعی خویش را در توسعه فناوری و نوآوری استان متبوع مبذول داشته‌اید، صمیمانه سپاسگزارم...