خدمات پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، خدمات متنوعی را به شرکت ها و استارت آپ های مستقر در این پارک ارائه می کند.

 

 •  برنامه‌ها و خدمات قابل ارائه در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران عبارتند از: 
  ●    خدمات اداری 
  ●    خدمات مالی و اعتباری
  ●    خدمات رفاهی و  ورزشی 
  ●    خدمات مشاوره و آموزش 
  ●    خدمات تسهیل‌گری قانونی و مشاوره حقوقی 
  ●    خدمات شبکه‌سازی شرکت‌های فناور با یکدیگر در پارک علم و فناوری 
  ●    خدمات شبکه‌سازی و تعامل با نهادهای تأثیرگذار در توسعه فناوری مانند نهادهای تحقیقاتی و دانشگاه‌ها 
  ●    تسهیل‌گری برای تأمین نیازمندی‌های فنی و تخصصی شرکت‌های مستقر و عضو پارک 
  ●    تعامل و تسهیل همکاری با پژوهشکده‌های سازمان 
  ●    مذاكره و تسهیل‌گری با مراجع مربوط در زمینه‌های سیاست‌گذاری و بازارسازی در جهت تسهیل توسعه فناوری 
  ●    خدمات استانداردسازی محصولات فناوری
  ●    خدمات لازم برای بازاریابی محصولات فناوری و شرکت در نمایشگاه‌ها و فن‌بازارها 
  ●    خدمات تأیید گواهی برای محصولات فناوری 
  ●    وجود بستری برای همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری 
  ●    بستری برای انتشار فناوری‌های تأیید شده در سطح صنعت 
  ●    خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی برای شرکت‌های فناور مستقر در پارک 
  ●    خدمات حمایت از فناوری مانند حمایت از مالکیت فکری 
  ●    همکاری درجهت دریافت حمایت از ذینفعان و ارگان‌های دولتی 
  ●    توانمندسازی از طریق آموزش و مشاوره در حوزه های مورد نیاز شرکتهای فناور مانند مالیات، بیمه، بازاریابی، صادرات، مالکیت فکری، مسائل حقوقی و ...
  ●    بسترسازی از طریق فعالیت هایی همچون ارزش گذاری فناوری، شبکه سازی، کمک به جذب سرمایه، کمک به جلب مشتری و همکاری در انعقاد قراردادها و ...