تولید داروهای ضدسرطان کند رهایش با تکیه بر فناوری سامانه‌های نوین دارورسانی

در یک شرکت دانش بنیان دارویی در پارک علم و فناوری سازمان محقق شد
با تسلط به فناوری کنترل رهایش داروها در بدن، تولید بخش عمده ای از نیاز کشور به داروهای ضدسرطان، کنترل قند خون و پیشگیری از بلوغ زودرس محقق شد.

طی بازدید به عمل آمده از شرکت واریان فارمد، از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، برخی از دستاوردهای تجاری شده بخش تحقیق و توسعه این مجموعه دارویی کشور، مورد بازدید قرار گرفت. مدیرعامل محترم شرکت واریان فارمد، در این بازدید که در راستای شناسایی طرح های و دستاوردهای برتر واحدهای فناور مستقر در پارک برای ارائه در هفته پژوهش و فناوری 1400 به انجام رسید، سه دستاورد اخیر واحد تحقیق و توسعه شرکت خود را معرفی نمود و بیان داشت که هم اکنون این داروها در خط تولید قرار گرفته و از طریق شبکه توزیع داروی کشور بیش از 70 درصد نیاز کشور را تأمین نموده است.

این سه داروی متکی بر فناوری سامانه های نوین دارو رسانی در سه حوزه سرطان پروستات، پیشگیری از بلوغ زودرس و کنترل قند خون می‌باشد. بزودی از این سه دارو، در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در دهه سوم آذرماه 1400 رو نمایی خواهد شد.