تصاویری از فعالیت‌های در حال انجام در پارک در زمینه مبارزه با بیماری کرونا