آريا مبنا تشخيص

نام مدیرعامل: 
آقاي مهندس نصيری
تلفن تماس: 
56277045
ایمیل: 
http://www.aryamabna.com
تعداد پرسنل: 
24
محل استقرار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پارک فناوری: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
زمینه فعالیت: 
زيست فناوری، محيط زيست و علوم پايه پزشكی
خدمات شرکت: 

شرکت آریا مبنا تشخیص فعالیت خود را در سال 1386 با کار بر روی تهیه و تامین اقلام نمونه گیری از نوزاد آغاز نمود. پس از کمتر از یکسال به منظور بهینه سازی و یکسان سازی در قالب استاندارد های CLSI ، اقدام به طراحی بسته نمونه گیری نوزاد جهت استفاده در طرح غربالگری نوزاد نمود. شرکت آریا مبنا تشخیص پس از دو سال به منظور بهرگیری از ظرفیت های مختلف علمی شرکت اقدام به راه اندازی مجموعه ای تولیدی جهت ساخت فراورده های تشخیصی بر اساس اصول GMP نموده است.این شرکت موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 13485:2012 ,ISO9001:2008 گردیده است.شرکت آریا مبنا تشخیص با بهره گیری از تجارب و اندوخته علمی پرسنل آزموده در بخش تحقیق و توسعه سعی بر این دارد تا با توسعه دامنه تولیدات خود و عرضه فرآورده های تشخیصی متنوع قدمی حتی کوچک در جهت ارتقاء خدمات آزمایشگاهی در میهن عزیزمان ایران بر دارد.

روش اجراء:
-جذب Ag يا Ab به يک فازجامد که اصطلاحاً به آن فرايند کوتينگ ( Coating) گفته مي شود.
- اضافه نمودن نمونه تست و يا معرف هاي ديگر نظير استانداردها
- زمان انکوبه کردن و انجام واکنش ها
- جداسازي واکنش دهنده هاي آزاد و مواردي که باند نشده اند از فاز جامد که اين عمل توسط  شستشو  انجام مي پذيرد .
- اضافه کردن Ab  يا Ag نشاندار با آنزيم که به کونژوگه معروف است.
-جدا سازي کونژوگه هاي اتصال يافته از نوع آزاد توسط شستشو
- اضافه کردن سوبستراي آنزيم که منجر به تشکيل رنگ مي شود.
- قرائت رنگ ايجاد شده (طيف سنجي ) پس از اضافه کردن اسيد جهت خاتمه واکنش .
مخاطبين اين محصولات آزمايشگاه هاي تشخيص طبي کل کشور اعم از دولتي و خصوصي مي باشند. با توجه به اينکه 60% تا 70% اين آزمايشگاه ها کماکان از اين روش براي انجام تست ها بهره ميگيرند و هم چنين قيمت تمام شده بالاي اين کيت ها، توليد اين نوع کيت به ميزان قابل توجه اي از خروج ارز خواهد کاست . در ثاني اينکه تکنولوژي ساخت اين نوع کيت ها در زمينه hi tech طبقه بندي خواهد شد.اين شرکت در نظر دارد پس از کار بر روي بحث غر بالگري نوزادان، برروي ساير پانل هاي تشخيص در روش الايزا متمرکز گردد.و در آينده ساير فرآورده هاي تشخيصي نيز در دستور کار قرار خواهد گرفت.