سامانه ملی ارزيابی اختراعات و نوآوری‌ها

سامانه ملی ارزيابی اختراعات و نوآوری ها به نشانی زیر تحت راهبری و مدیریت پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به ارائه خدمت میپردازد:

https://patent.irost.ir

 

اهداف راهبردی حوزه مالكیت فكری در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران عبارت است از:
1) فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی از موضوع و امور مالكیت فكری بخصوص در بین محققین، نوآوران، تولید كنندگان و صنعت گران
2) بسترسازی و ایجاد ظرفیت برای توسعه و ترویج خلاقیت ها و نوآوری ها و ثبت آنها در عرصه های ملی و بین المللی. 
 

شرح وظایف
1- عملیاتی و اجرایی نمودن سیاست های مالکیت فکری
2- اجرای سیاست ها و برنامه های شورای عالی مالكیت فكری
3- هدایت و ساماندهی تسهیلات مالی و معنوی مربوط به مالكیت فكری از منابع داخلی (دولتی و غیردولتی) و بین المللی
4- ایجاد هماهنگی بین مراکز دانشگاهی (مراجع منطقه ای) حمایت از ثبت اختراعات
5- ارتباط و همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای توسعه نظام مالکیت فکری کشور
6- برقراری ارتباط با ارگان ها و نهادهای ذیربط منجمله جامعه مخترعین و مبتكرین و سایر سازمان های غیردولتی مربوطه
7- اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه مالکیت فکری در بین اقشار مختلف جامعه
8- برگزاری دوره های آموزشی مالکیت فکری
9- برگزاری كارگاه آموزشی، سمینار و سمپوزیوم در رمینه مالکیت فکری
10- ارائه خدمات مشاوره ای در امور حقوقی و تجاری سازی اختراعات به اشخاص حقیقی و حقوقی