ویژگی های منحصر به فرد پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی در مقایسه با سایر مراکز مشابه می باشد.

 

  • نزدیکی و دسترسی مناسب به شهر تهران و مناطق اطراف آن
  • امکان استقرار در فضاهای کارگاهی، آزمایشگاهی و اداری
  • همجواری با شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور
  • امکان ارتباط و همکاری با پژوهشکده های تخصصی سازمان
  • محیط جذاب و امکانات رفاهی و ورزشی
  • یافتن وجهه اعتباری از طریق نام پارک علم و فناوری سازمان
  • برخورداری از مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد