مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
عضو هیأت علمی
گروه پژوهشی: 
مهندسی پزشکی
ایمیل: 
firouzmand@irost.org
تلفن: 
02156276311
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.