چرمی، موسوی مقدمند، همتی فیروزمند، قربانی
The 8th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2018)
2018

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.