بهادر دژاگه(دانشجو)- محمد فیروزمند- وحیدرضا نفیسی
دومین کنفرانس رویکردهاي نوین مهندسی پزشکی در حوزه قلب و عروق، تهران
2016

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.