محمد حسین حاتمیه(دانشجو)- محمد فیروزمند- افسانه علیخاصی
کنفرانس بین المللی یافته هاي نوین در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
2015

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.