هاجر خلیفه (دانشجو)- منوچهر اقبال- محمد فیروزمند- ناصر فتورایی
دومین کنفرانس رویکردهاي نوین مهندسی پزشکی در حوزه قلب و عروق
2015

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.