محمد حسین حاتمیه(دانشجو)- محمد فیروزمند- افسانه علیخاصی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهاي کاربردي در علوم کامپیوتر و فناوري اطلاعات
2015

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.