گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1385
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
در اين پروژه يک سيستم بنچ اسکيل با عملکرد مداوم براي توليد DME‎ از متانول طراحي و ساخته شده است اين سيستم توانايي توليد مداوم حدودا ‎14 kg/in‎ از ماده DME‎ دارا است. با استفاده از اين سيستم برخي از پارامترها و شرايط فرآيندي از قبيل مقدار کاتاليست لازم به ازاي مقادير مشخص خوراک بهترين دماي ورودي خوراک در ورود راکتور بهينه سازي شده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.