مرتبه علمی: 
استاد
سمت: 
هیات علمی بازنشسته
ایمیل: 
eliassi@irost.ir
alieliassi@yahoo.com
تلفن: 
021-57416000
6488داخلی : 6273و
021-56276637
فاکس: 
021-56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.