گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1387
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
در اين پروژه اولا سيستم مورد استفاده براي توليد دي متيل اتر از متانول تا حد امکان تکميل گرديد. به طوري که سيستم حاضر قابليت توليد بيش از ‎۱۰ کيلو گرم دي متيل اتر در روز را به طور پيوسته دارا بوده به علاوه مجهز به سيستم بازيابي متانول تبديل نشده با استفاده از روش تقطير و نيز جمع آوري دي متيل اتر به صورت مايع با استفاده از روش سرما سازي مي‌باشد. همچنين با تهيه يک سيستم آناليز کروماتوگرافي گازي امکان آناليز محصولات گازي يا مايع توليد شده در راکتور سيستم فراهم آمده است. ثانيا کارهاي تکميلي در خصوص تعيين سرعت فضايي مايع (LHSV‎) بهينه براي کاتاليست گاما آلومينا و نيز گزينش پذيري آن براي توليد دي متيل اتر صورت گرفت. و نيز رفتار کاتاليست‌هاي آب گريز H-Beta‎ و HZSM-5‎ براي توليد دي متيل اتر از متانول مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه تاثير دما، مقدار کاتاليست و زمان اقامت در ميزان تبديل متانول براي کاتاليست دانه بندي شده H-Beta‎ بررسي شد و رفتار کاتاليست پودري H-Beta‎ و کاتاليست دانه بندي شده آن در مقايسه با يکديگر مورد بررسي قرار گرفت. نهايتا استفاده تلفيقي از دو کاتاليست آب دوست گاما آلومينا و آب گريز H-Beta‎ بررسي و گزارش شده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.