مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
معاون پژوهشکده و رئیس گروه
گروه پژوهشی: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
ایمیل: 
basiri@irost.ir
ali_bassiri@yahoo.com
تلفن: 
57416731
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.