گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
حفظ کيفيت هواي تمام محيطها و زدودن آن از مواد سمي، مضر و يا قابل اشتعال يکي از اساسي‌ترين کارهايي است که به منظور بالا بردن ايمني و سلامت يک سازه و يا واحد بايد انجام گيرد. امروزه وجود تهويه هواي کافي و مطبوع در واحدهاي فرآيندي اهميت بسيار زيادي دارد مخصوصا زماني که بحث امنيت، ايمني و طبقه‌بندي مناطق از نظر ايمني مد نظر باشد. در اين پژوهش سعي شده است تا چگونگي پخش گاز در يک سکوي دريايي به کمک شبيه‌سازي ديناميک سيالات محاسباتي بررسي شده و خطرات احتمالي و راه‌هاي پيشگيري از وقوع خسارات به افراد و تجهيزات بررسي گردد. چند سناريوي نشت گاز از لوله‌ها و تجهيزات واحد در شرايط جوي متفاوت بررسي شده‌اند. رفتار گازي، نحوه‌ي انتشار آن، مدت زمان ماندگاري و مخاطرات احتمالي نيز بررسي شده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.