گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مقدمه: با توجه به گستردگی و تنوع گیاهان دارویی در کشور و لزوم فرآوری مناسب و استحصال مواد مؤثره آنها فرآیندهای گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته و فرآیندهای جدیدی نیز توسط پژوهشگران در سطح ملی و بین المللی در حال توسعه است.  فرآیند استخراج از گیاهان توسط حلال های فوق گرم و یا فوق داغ (Superheated solvents) بر مبنای استفاده از حلال ها به شکل مایع و تحت فشار و در بالاتر از نقطه جوش آنها استوار بوده و در سال های گذشته مورد توجه فراوان قرار گرفته است. 
روش کار: این طرح پژوهشی، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد نمونه پایلوت استخراج با روش حلال‌های فوق گرم را بر اساس سرمایه‌گذاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران پی گرفته است.  در اولین فصل از گزارش، کاربردهای متنوع حلال‌های فوق گرم در زمینه‌های مختلف مرور شده و آخرین پژوهش‌ها آورده شده‌اند.  در فصل دوم و به طور مشخص، دستاوردهای اخیر در زمینه استخراج مواد مؤثره گیاهی به روش استخراج با آب فوق گرم که موضوع اصلی پژوهش است، مرور شده‌اند.  بر اساس اطلاعات دو فصل اول و تجربیات قبلی مجری در انجام پژوهش‌های مرتبط، طراحی پایه دستگاه پایلوت با کمک نرم افزار ASPENPLUS انجام شده و ساخت، نصب و راه اندازی صورت گرفت. 
نتایج: آزمایش‌ها بر گیاهان دارچین و هل به انجام رسید و اثرات پارامترهای فرآیندی مانند دما، فشار، شدت جریان حلال، اندازه ذرات گیاه و افزودن کمک- حلال، مورد بررسی قرار گرفت.  همچنین، آزمایش‌های مربوط به کارآیی دستگاه با گیاه شیرین بیان انجام شد.  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.