گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
اکيناسه پورپورا (سرخارگل) گياهي داروئي است که به عنوان منبع ترکيبات زيست فعال و فيتوشيميايي معرفي شده است. اسيد شيکوريک يک مشتق اسيد کافئيک بوده و به عنوان نشانگر کيفيت محصولات حاوي اکيناسه پورپورا شناخته شده است. در اين طرح پژوهشي استخراج مناسب و کاراي اسيد شيکوريک از ريشه و قسمت‌هاي هوايي اکيناسه پورپورا و ريزپوشاني عصاره توسط روش خشک‌کن پاششي انجام شده است. از روش‌هاي استخراج فراصوت و پرکلاسيون براي استخراج اسيد شيکوريک از ريشه و قسمت‌هاي هوايي اکيناسه پورپورا استفاده شده است. غلظت اسيد شيکوريک در عصاره‌ها به وسيله‌ي کروماتوگرافي مايع با کارائي بالا تعيين شده است. ريزپوشاني عصاره در حضور مواد حامل انجام شده و مواد حامل مالتودکسترين و ژلاتين براي ريزپوشاني انتخاب و استفاده شده و پارامترهاي تجربي موثر بر ريزپوشاني و خشک کردن عصاره بهينه شده است. شرايط بهينه آزمايش براي ريزپوشاني عصاره شامل مقدار مالتودکسترين ‎۶۰ % و ژلاتين (۱۵% (w/w‎ نسبت به مقدار مواد جامد عصاره، دماي خشک کردن ‎125‎ درجه سانتيگراد و سرعت جريان خوراک ورودي در مورد مالتودکسترين ۵/‎۰ ميلي ليتر بر دقيقه و در مورد ژلاتين ۶/‎۵ ميلي ليتر بر دقيقه بود. پودر توليد شده از لحاظ محتواي اسيد شيکوريک با HPLC‎ آناليز شده و شکل ذرات و اندازه آنها به ترتيب توسط SEM‎ و دستگاه آناليز کننده اندازه ذرات اناليز شد. نتايج نشان داد که مالتودکسترين و ژلاتين بطور موثري عصاره اکيناسه پورپورا را ريزپوشاني نموده است. بر اساس يافته‌هاي حاصل پيشنهاد مي‌گردد، عصاره‌هاي پودري اکيناسه در فرمولاسيون ترکيبات دارويي گياهي جديد استفاده گردد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.