گروه: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
انار با نام علمي (punica granatum‎) يکي از ميوههاي ارزشمند از لحاظ غذايي و سرشار از ويتامينها، کربوهيدارتها، اسيدهاي آلي، مواد معدني و ترکيبات آنتي اکسيداني است. ايران بزرگتربن توليد کننده انار در دنيا بوده و در اکثر استانهاي آن انار توليد ميگردد. انارهاي توليد شده بصورت ميوه تازه، آب انار، کنسانتره انار و رب انار به بازار عرضه شده و بخشي از ميوه نيز صادر ميگردد. از آنجائيکه بخش زيادي ار انار توليدي کشور، انارهاي با کيفيت پائين است، قابليت عرضه به بازار را نداشته و به محصول تجاري تبديل نميشود. يکي از راههاي استفاده از اين انارها، آبگيري و تبديل آن به پودر انار است. خشک کردن آب ميوهها و تبديل آنها به پودر، آنها را به فرم پايدار و با ماندگاري بالا تبديل ميکند. روشهاي متعددي براي خشک کردن آب ميوهها استفاده ميشود، اما فرايند خشک کردن پاششي يک روش کارا و صنعتي براي تبديل آب ميوه به محصول خشک شده پودري آن ميباشد. در اين طرح پژوهشي روشي براي تبديل آب انار به پودر انار با استفاده از روش خشککن پاششي، پس از آبگيري انار و تغليظ آن، پارامترهاي موثر بر خشک کردن در مقياس بنچ بهينه شده است. اين پارامترها شامل نوع ماده حامل، دماي هواي ورودي، دماي هواي خروجي، سرعت جريان خوراک، درصد ماده حامل و درصد مواد جامد در آب انار خوراک بود. نتايج نشان داد که از بين مالتودکسترين، لاکتوز و ژلاتين، مالتودکسترين با DE 17‎= به عنوان مناسبترين ترکيب حامل بوده و ترکيب پودري با ويژگيهاي مطلوب توليد ميکند. همچنين پودر حاصل در دماي هواي ورودي ‎130‎ درجه سانتيگراد، دماي هواي خروجي ‎80‎ درجه سانتيگراد، سرعت جريان خوراک ‎2/5‎ ميليليتر بر دقيقه، درصد ماده حامل ‎25‎ درصد و درصد مواد جامد در آب انار خوراک ‎25‎ دزصد از بيشترين کيفيت برخوردار بود. کيفيت پودر حاصل با سنجش و مقايسه مقدار ترکيبات فنلي کل (بر جسب گاليک اسيد) و انداز گيري جذب در طول موج ماکزيمم ناحيه مرئي ترکيبات آنتوسيانيني (طول موج ‎526‎ نانومتر) اندازهگيري شد. براي خشک کردن آب انار در مقياس نيمه صنعتي (پايلوت پلنت) نيز از شرايط بهينه مرحله بنچ استفاده شد و از کنسانتره اب انار تغليظ شده در شرايط اتمسفري و کنسانتره صنعتي شرکت مزرعه سبز نيريز (نارني) پودر انار توليد گرديد. نتايج نشان داد، که روش خشک کن پاششي يک روش مناسب براي توليد صنعتي آب انار به پودر انار مي‌باشد.
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.