گروه: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1400
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت فاخراندیشان راد
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.