گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1392
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صنايع شهيد زين‌الدين
 
اسيد فسفريک به طور صنعتي از دو فرآيند تر و خشک توليد مي‌گردد. در صنايع شهيد زين‌الدين اسيد فسفريک از طريق فرآيند خشک توليد مي‌گردد. در اين فرآيند سنگ معدن فسفات در يک کوره الکتريکي به فسفر احياء مي‌شود که در پي آن در حضور هوا به انيدريد فسفريک تبديل شده که در نهايت پس از هيدراته کردن اسيد فسفريک گريد صنعتي توليد مي‌گردد. اسيد فسفريک حاصل از اين فرآيند خالص تر از اسيد فرآيند تر از لحاظ ناخالصي‌هايي مانند فلزات سنگين، سيليکات‌ها و ساير ترکيبات است، اما داراي آرسنيک است که براي توليد اسيد فسفريک گريد غذايي بايد از آن حذف گردد. به طور معمول و بر اساس توصيه صاحب دانش فني فرآيند، آرسنيک با افزايش پنتاسولفيد فسفر به عنوان منبع يون سولفيد به پنتاسولفيد آرسنيک تبديل شده و انعقاد و رسوب مي‌يابد. به علت اندازه بسيار کوچک ذرات ايجاد شده، انعقاد و تجمع ذرات و ايجاد رسوب بسيار آهسته بوده و بنابراين فيلتر کردن آنها کند و مشکل بوده و محدود کننده ظرفيت توليد اسيد فسفريک گريد غذايي در آ صنعت مي‌باشد. براي غلبه بر اين مشکل، اين پروژه به منظور روش‌هاي جديد آرسنيک زدايي از اسيد فسفريک صنعتي پيشنهاد گرديد. بعد از بررسي منابع علمي شامل گزارشات، مقالات و پتنت‌ها و ارزيابي خصوصيات فيزيکي و شيميايي آرسنيک و ترکيبات آن روش‌هاي زير جستجو و مطالعه گرديد: ‎1‎ - آرسنيک زدايي اسيد فسفريک بوسيله گاز هيدروژن سولفيد ‎2‎ - آرسنيک زدايي اسيد فسفريک بوسيله پنتاسولفيد فسفر ‎3‎ - آرسنيک زدايي اسيد فسفريک با استفاده از هاليدهاي هيدروژن مانند کلريد هيدروژن ‎4‎ - آرسنيک زدايي اسيد فسفريک به کمک استر بيس ( ‎2‎- اتيل هگزيل) دي تيو فسفريک اسيد ‎5‎ - آرسنيک زدايي اسيد فسفريک توسط سولفيد سديم و استخراج با دي سولفيد کربن ‎6‎ - آرسنيک زدايي اسيد فسفريک به کمک ترکيب پلي سولفان ‎7‎ - آرسنيک زدايي اسيد فسفريک به کمک واکنش تسهيم نامتناسب. بعد از بحث و بررسي در مورد مزايا و معايب هر يک از روش‌ها و بر اساس نياز به سرمايه‌گذاري اضافي در ماشين‌الات و تجهيزات، در نهايت روش آرسنيک زدايي بوسيله پنتاسولفيد فسفر که در کارخانه در حال انجام بوده و قبلا نيز توسط صاحب دانش فني توصيه شده بود، تاييد گرديد. پيشنهاد گرديد که به جاي جايگزين کردن روش آرسنيک زدايي، روش موجود با بکار بردن يک سيستم فيلتراسيون جديد در خط توليد بهينه گردد. بر اين اساس يک فيلتر فشاري کارا براي فيلتراسيون سولفيد آرسنيک رسوب داده شده با ظرفيت مناسب و نحوه عملکرد با نفشه به صنعت به منظور نصب در خط توليد معرفي شد.

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.