در پی اطلاع حاصل شده از مرکز انتشارات ELSEVIER،  کتاب Valorization of Fruit Processing By-products توسط آن انتشارات به چاپ رسیده است. در فرآیند تألیف کتاب مذکور و در پی درخواست ادیتور کتاب ( پروفسور گالاناکیس) خانم دکتر شهره صفارزاده متین، هیأت علمی پژوهشکده فناوری های شیمیایی جهت  نوشتن یک فصل ( فصل 12) از این کتاب با عنوان "pomegranate" با ایشان همکاری نموده اند. این کتاب در حال حاضر توسط انتشارات ELSEVIER به چاپ رسیده است.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.