آقای دکتر سدرپوشان هیات علمی پژوهشکده فناوری های شیمیایی بهمراه تیم پژوهشی خود موفق به ثبت دو اختراع با عناوین “سنتز كربوكاتاليست CMK-3 و بررسي كارآيي آن در اكسيداسيون سولفيدهاي آلي به سولفوكسيد” و “سنتز كمپلكس مس II مبتني بر بستر مزو متخلخل سيليكاتي SBA-15 به عنوان كاتاليزور كارا در اكسيداسيون سريع آلدهيد به كربوكسيليك” با مالکیت سازمان شدند.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.